biennale2020

III amatroskie zawody Strongman

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016) - dalej RODO

informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2,  11-230 Bisztynek

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych;

- archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,

- zawarcia i realizacji umów (świadczenia usług) oraz sprzedaży usług oferowanych przez administratora,

- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; przekazywanie danych innym podmiotom takim jak podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną czy też podmiotom zapewniającym obsługę prawną, realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania,

 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

 

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) przenoszenia danych;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

7) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

 

9) konsekwencją niepodania przez Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez administratora usługi.

 

 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

ul. Ogrodowa 2,  11-230 Bisztynek

tel. 89 718 80 67

www.okialbisztynek.pl

znajdź nas na facebooku:

https://www.facebook.com/architektkultury

2 Ogólnopolskie Biennale Malarstwa 2018

Został przesunięty termin nadsyłania prac na 2 Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny

Prace muszą fizycznie wpłynąć do 25 maja (piątek)
Honorowy patronat objął Wydział Sztuki UWM Olsztynie
Organizator Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnejw Bisztynku
Współorganizator Urząd Miasta Bisztynek

Partnerzy : Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich , Poseł na Sejm Adam Ołdakowski , Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o.

Wystawa pokonkursowa eksponowana będzie w dwóch miejscach : w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej, we wnętrzu nieczynnego kościoła w Bisztynku.

Celem Biennale jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2016-2018. Pragniemy upowszechniać malarstwo poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi. Chcemy przypominać i podkreślać temat dotyczący weduty, przestrzeni miejskiej, architektury modernizmu i szeroko rozumianego tematu architektury. Biennale otwarte jest na środowiska artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej.

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w wystawie ma charakter konkursowy. Organizatorzy zapraszają artystów profesjonalnych oraz studentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej (uzyskany licencjat).
2. Każdy z artystów może nadesłać trzy prace w jednym zakresie : malarstwie.
UWAGA - prace oprawione w ramy szklane nie będą odsyłane i kwalifikowane przez Jury.
3. Opłatę uczestnictwa w wystawie w kwocie 60,- zł. należy wpłacić na konto organizatora: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej nr. rachunku 89 2030 0045 1110 0000 0280 1900
4. Każdą z prac należy opisać na odwrocie: - imię i nazwisko, - tytuł pracy, data powstania, technika, wymiary, - adres autora,
5. Autorzy przesyłają prace na koszt własny. Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane na koszt organizatorów.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki z pracami, powstałe podczas transportu.

NAGRODY: Jury powołane przez organizatorów zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna Grand Prix i trzy nagrody regulaminowe. Przewiduje się także przyznanie wyróżnień honorowych. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronach www.okialbisztynek.pl , jak również na portalu społecznościowym www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/

Grand Prix - 3 tys zł
I nagroda 2 tys zł
II nagroda 1,500 tys zł
III nagroda 1 tys zł

TERMINY: Prace wraz z kserokopią dowodu opłaty należy przesłać do 15 maja 2018 na adres: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej , ul. Ogrodowa 2 , 11-230 Bisztynek ,
z dopiskiem 2 Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny. Posiedzenie Jury odbędzie się w II połowie maja 2018. Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 9 czerwca 2018 o godzinie 17.00. Odesłanie prac do sierpnia roku 2018.

Nadesłane prace muszą być własnością autora. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w 2 Ogólnopolskim Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny, Bisztynek 2018 oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i na udzielenie licencji organizatorom w zakresie publikacji prac nadesłanych prac.

wszelkie informacje pod nr tel.89 7188067 lub
na maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr1 - Regulamin

Załącznik nr2 - Karta zgłoszenia

z powodu problemów technicznych nie można pobrać załączników z tej strony i w związku z tym prosimy pobierać kartę zgłoszenia z fanpage`a   https://www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/. Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień Piękna

Wernisaż 29.04.2018

Wieczór francuski

Film Agnieszki Holland "Pokot"

21 kwietnia godz. 16.00

Zespół Ludowy "Kalina"

Zespół Ludowy „Kalina” działa przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku od stycznia 2018 roku.

Teatr Wiejski Kiersztanowo

Planeta Płci 10 marca 2018

Strona 7 z 35

               Kalendarz wydarzeń

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Nasi partnerzy

Go to top